Nhac: Lê Khắc Tưởng
Lời: thơ Trần Dạ Từ
Ca sĩ:  Ôn Quí Nương
Hòa âm: Tôn Thất Tùng
Video: Nguyễn Hiệp

Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất