Nhac và Lời: Lê Khắc Tưởng
Ca sĩ: Ôn Quí Nương
Hòa âm: Tôn Thất Tùng
Video: Nguyễn Hiệp

Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất