Sáng tác: Mai Xuân Vỹ
Trình bày: Mai Khôi, trích từ album Căn Nhà Nhỏ 

 
Ngủ Đi Em, Mai Xuân Vỹ

Căn Nhà Nhỏ, Mai Xuân Vỹ