LTS. Cả tháng qua anh Mai Xuân Vỹ về Sài Gòn lo việc ra mắt cái CD đầu tay, Căn Nhà Nhỏ, nhưng giấy tờ chưa xong nên hoãn lại. Cũng đỡ là anh cũng đã thu xếp thì giờ thu cái CD thứ nhì. Bài Đàn Về Với Im Lặng này anh cảm hứng Chopin viết ra, Quốc Bảo đặt lời và hòa âm. Ý anh Vỹ muốn dành bài nay cho Lê Hiếu hát. Lê Hiếu gửi mail từ Mỹ về nhắn Quốc Bảo gửi các track nhạc qua bên ấy để Lê Hiếu đem vào studio thâu phần vocal. Chẳng biết lúc nào xong, cho nên các bạn nghe tạm bài demo này.

Nhạc: Mai Xuân Vỹ
Lời: Quốc Bảo
Hòa âm: Quốc Bảo   


Đàn Về Với Im Lặng
Đàn Về Với Im Lặng
Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất