Nhạc và lời: Mai Xuân Vỹ
Hòa âm: Mai Xuân Vỹ
Trình bày: Mai Khôi , trích từ album Căn Nhà Nhỏ 

 
Căn Nhà Nhỏ, Mai Xuân Vỹ

Căn Nhà Nhỏ, Mai Xuân Vỹ
Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất