Nguyễn Sĩ Hạnh
25.4.2012

Thể theo báo mạng trong nước thì  Cục Nghệ thuật biểu diễn mới cấp phép cho biểu diễn, lưu hành trên toàn quốc thêm 14 tác phẩm của Phạm Duy (quyết định số 151/QÐ ngày 13-4-2012):

 • Mùa thu chết,  phổ thơ Apollinaire
 • Con quỳ lạy Chúa trên trời, phổ thơ Nhất Tuấn
 • Thú đau thương, phổ  thơ Lưu Trọng Lư,
 • Huyền thoại một vùng biển, phổ  thơ Thái Phương Thư,
 • Màu thời gian, phổ  thơ Ðoàn Phú Tứ,
 • Hãy yêu chàng, phổ  thơ Nguyễn Tất Nhiên và
 • Nắng chiều rực rỡ.

Và bảy bài nhạc phổ thơ của Bích Khê:

 • Hoàng hoa,
 • Tôi chết rồi tiếng nói như châu,
 • Một cõi trời,
 • Huế đa tình,
 • Thi vị,
 • Sầu lãng tử,
 • Mơ tiên.

Xin chúc mừng nhạc sĩ Phạm Duy và người nghe nhạc trong nước (người nghe nhạc ở hải ngoại thì khỏi!).

Mời các bạn nghe qua những tác phẩm này hiện có lưu trữ trên amnhac.fm.

Mùa thu chết,  phổ thơ Apollinaire - Julie trình bày

Con quỳ lạy Chúa trên trời, phổ thơ Nhất Tuấn - Ý Lan trình bày

Thú đau thương, phổ  thơ Lưu Trọng Lư - Mai Hương trình bày

Huyền thoại một vùng biển, phổ  thơ Thái Phương Thư - Thái Hiền trình bày

Màu thời gian, phổ  thơ Ðoàn Phú Tứ - Thái Hiền trình bày

Hãy yêu chàng, phổ  thơ Nguyễn Tất Nhiên - Duy Quang trình bày

Nắng chiều rực rỡ - Tuấn Ngọc trình bày


Nguyễn Sĩ Hạnh
  
 
Bình luận

Đăng Nhập/Xuất