Data

Nhà sản xuất Thăng Long Audio Visual
Thẻ Ái Vân


Bình luận


TÓC EM ĐUÔI GÀ « TÓC EM ĐUÔI GÀ Ái Vân CD Chronology TÌNH KHÚC CHO NGƯỜI » TÌNH KHÚC CHO NGƯỜI

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất