Data

Nhà sản xuất Trung Tâm Băng Nhạc Trẻ
Thẻ Ánh Tuyết


Bình luận


ĐÀN CHIM TRẮNG « ĐÀN CHIM TRẮNG Ánh Tuyết CD Chronology THẰNG CUỘI » THẰNG CUỘI

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất