Data

Nhà sản xuất Trung Tâm Băng Nhạc Trẻ
Thẻ Ánh Tuyết Phạm Thế Mỹ


Bình luận


CA KHÚC VĂN CAO « CA KHÚC VĂN CAO Ánh Tuyết CD Chronology ĐÀN CHIM TRẮNG » ĐÀN CHIM TRẮNG

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất