Data

Nhà sản xuất Phương Nam Film
Thẻ Trịnh Công Sơn Ánh Tuyết


Bình luận


ÁNH TUYẾT HÁT TRỊNH CÔNG SƠN 1 « ÁNH TUYẾT HÁT TRỊNH CÔNG SƠN 1 Ánh Tuyết CD Chronology DUYÊN KIẾP (Hát Giọng Bắc) » DUYÊN KIẾP (Hát Giọng Bắc)

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất