Data

Nhà sản xuất Polydor
Album số 27039
Thẻ Bạch Yến


Bình luận


BẠCH YẾN 2 « BẠCH YẾN 2 Bạch Yến Dĩa nhựa Chronology JOHNNY HOLD MY HAND - SINGLE » JOHNNY HOLD MY HAND - SINGLE

Nghe Nhạc

Xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký). Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất