Data

Nhà sản xuất Polydor
Album số 27080
Thẻ Bạch Yến


Bình luận


Bạch Yến Dĩa nhựa Chronology BẠCH YẾN 2 » BẠCH YẾN 2

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất