Data

Nhà sản xuất Giáng Ngọc
Thẻ Châu Đình An


Bình luận


KHI CUỘC TÌNH CHIA TAY « KHI CUỘC TÌNH CHIA TAY Châu Đình An CD Chronology HÃY NÓI VỚI EM » HÃY NÓI VỚI EM

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất