Data

Thẻ Elvis Phương

Vocal background: CADILLAC
Biên tập: NguyễnKhắc Dũng
Hòa âm & phối khí: Lê Quang Đại
Thu & Mix: Việt Tân Studio
Chủ nhiệm: Nguyễn Lê Thu Mỹ
Giám Đốc sản xuất: Lê HồngThanh

Bình luận


TÌNH KHÚC PHƯỢNG HOÀNG 1 « TÌNH KHÚC PHƯỢNG HOÀNG 1 Elvis Phương CD Chronology TÌNH KHÚC TRỊNH CÔNG SƠN » TÌNH KHÚC TRỊNH CÔNG SƠN

Đăng Nhập/Xuất