Data

Nhà sản xuất Nhạc Vàng
Thẻ Khánh Ly Elvis Phương


Bình luận


SÀI GÒN EM VÀ TÔI « SÀI GÒN EM VÀ TÔI Elvis Phương CD Chronology TÌNH KHÚC PHƯỢNG HOÀNG 1 » TÌNH KHÚC PHƯỢNG HOÀNG 1

Đăng Nhập/Xuất