Data

Nhà sản xuất EP Productions
Thẻ Elvis Phương


Bình luận


KHI TA YÊU NHAU « KHI TA YÊU NHAU Elvis Phương CD Chronology SÀI GÒN EM VÀ TÔI » SÀI GÒN EM VÀ TÔI

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất