Data

Nhà sản xuất Ca Dao Productions
Thẻ Hồng Vân

Thực hiện: Hồng Vân & Chung Tử Lưu
Hòa âm: Thanh Quang
Ba nhạc dân tộc Hoa Mai

Bình luận


CHINH PHỤ NGÂM KHÚC « CHINH PHỤ NGÂM KHÚC Hồng Vân CD Chronology NGUYỆT CẦM » NGUYỆT CẦM

Đăng Nhập/Xuất