Data

Thẻ

Đây là cuốn băng thứ 10 của nhạc sĩ Jo Marcel thâu âm trực tiếp từ phòng trà ca vũ trường Ritz vào khoảng những năm 1970s.

Bình luận


JO MARCEL 23 « JO MARCEL 23 Jo Marcel Tape Chronology JO MARCEL 1 - THỜI TRANG NHẠC TUYỂN » JO MARCEL 1 - THỜI TRANG NHẠC TUYỂN

Đăng Nhập/Xuất