Data

Nhà sản xuất Mai Khanh Music Production
Thẻ Julie Julie Quang


Bình luận


TÌNH XA VẮNG « TÌNH XA VẮNG Julie CD Chronology SẦU TƯƠNG TƯ » SẦU TƯƠNG TƯ

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất