Data

Nhà sản xuất Khánh Hà Productions
Thẻ Khánh Hà

Mixed by Quoc Thang, To Han Phong, Khanh Ha
Arranged by Quoc Thang, Tuan Duc, Tim Heinz, Rick Flauding
KH 25

Bình luận


YÊU NHAU TRONG MƯA « YÊU NHAU TRONG MƯA Khánh Hà CD Chronology MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI » MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất