Data

Nhà sản xuất Khanh Ha Productions
Thẻ Khánh Hà

KH 11
Mixed by Khanh Ha, Tung Giang
Hoa am Bill Killpatrick

Bình luận


CÕI TÌNH « CÕI TÌNH Khánh Hà CD Chronology YÊU NHAU TRONG MƯA » YÊU NHAU TRONG MƯA

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất