Data

Nhà sản xuất Music City
Thẻ Khánh Hà

Mixed by Tung Giang

Bình luận


VẤN VƯƠNG « VẤN VƯƠNG Khánh Hà CD Chronology DẠ KHÚC » DẠ KHÚC

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất