Data

Nhà sản xuất Khánh Hà Productions
Thẻ Khánh Hà

Mixed by LA Sounds, John Tomlingson, To Chan Phong
KH 39

Bình luận


ĐỜI ĐÁ VÀNG « ĐỜI ĐÁ VÀNG Khánh Hà CD Chronology NỖI ĐAU DỊU DÀNG » NỖI ĐAU DỊU DÀNG

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất