Data

Nhà sản xuất Khánh Hà Productions
Thẻ Khánh Hà

Mixed by John Tomlingson & LA Sounds Studio
Background vocals  by La Sounds Group
KH 63

Bình luận


TỪ MUÔN KIẾP TRƯỚC « TỪ MUÔN KIẾP TRƯỚC Khánh Hà CD Chronology TIẾNG SÁO THIÊN THAI » TIẾNG SÁO THIÊN THAI

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất