Data

Nhà sản xuất Khánh Hà Productions
Thẻ Khánh Hà

Mixed by John Tomlingson & LaTo Sounds Studio
Background vocals  by Thuy Anh, Anh Tu
KH 52

Bình luận


NỖI ĐAU DỊU DÀNG « NỖI ĐAU DỊU DÀNG Khánh Hà CD Chronology CHIỀU THU ẤY » CHIỀU THU ẤY

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất