Data

Nhà sản xuất Thanh Lan
Thẻ Đoàn Chuẩn Từ Linh Đoàn Chuẩn - Từ Linh Khánh Ly


Bình luận


CA DAO MẸ « CA DAO MẸ Khánh Ly CD Chronology ĐỜI CHO TA THẾ » ĐỜI CHO TA THẾ

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất