Data

Nhà sản xuất Khanh Ly Productions
Thẻ Trịnh Công Sơn Khánh Ly


Bình luận


BIỂN NHỚ « BIỂN NHỚ Khánh Ly Cassette Chronology TANGO » TANGO

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất