Data

Nhà sản xuất Columbia Nippon
Thẻ Trịnh Công Sơn Khánh Ly


Bình luận


TỦI NHỤC CA « TỦI NHỤC CA Khánh Ly Cassette Chronology TÀ ÁO XANH » TÀ ÁO XANH

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất