Data

Nhà sản xuất Giáng Ngọc
Thẻ Lê Uyên Phương Lê Uyên


Bình luận


VŨNG LẦY CỦA CHÚNG TA « VŨNG LẦY CỦA CHÚNG TA Lê Uyên Phương CD Chronology Khi Loài Thú Xa Nhau » Khi Loài Thú Xa Nhau

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất