Data

Nhà sản xuất Diễm Xưa Productions
Thẻ Lệ Thu Thái Hiền Thái Thanh Khánh Hà

TDC

Bình luận


TÌNH « TÌNH Lệ Thu CD Chronology TIẾNG HÁT LỆ THU & SĨ PHÚ » TIẾNG HÁT LỆ THU & SĨ PHÚ

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất