A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
TIẾNG HÁT LỆ THANH


Data

Thẻ Lệ Thanh Trước 75

Những nhạc phẩm do ca sĩ Lệ Thanh thu thanh trước 1975 (ngoại trừ bài Vĩnh Biệt Đại Học thu năm 1980 ở hải ngoại).

Bình luận


Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất