Data

Thẻ Lê Dung Văn Thi

Nhạc: Văn Thi
Phối claviers: Hà Anh
Riêng ca khúc Mi Gió và Lãng Mưa do Đặng Hữu Phúc và Đỗ Hồng Quân đệm

Bình luận


Lê Dung CD Chronology ÁO VÀNG EM MẶC » ÁO VÀNG EM MẶC

Đăng Nhập/Xuất