A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Review

Oh holy night!
The stars are brightly shining
It is the night of the dear savior’s birth!
Long lay the world in sin and error pining
Till he appear’d and the soul felt it’s worth.
A thrill of hope the weary world rejoices
For yonder breaks a new and glorious morn!

Fall on your knees
Oh hear the angel voices
Oh night divine
Oh night when christ was born
Oh night divine
Oh night divine

Led by the light of faith serenely beaming
With glowing hearts by his cradle we stand
So led by light of a star sweetly gleaming
Here come the wise men from orient land
The king of kings lay thus in lowly manger
In all our trials born to be our friend.

Truly he taught us to love one another
His law is love and his gospel is peace
Chains shall he break for the slave is our brother
And in his name all oppression shall cease
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
Let all within us praise his holy name.
« 02.Silent Night - Joseph Mohr & Franz Gruber YESTERDAY CHRISTMAS Bài hát 04.Les Anges Dans Nos Campagnes - Anonym »

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

 • PHẠM MẠNH CƯƠNG 19
  Thông-Tin 20.10.2020 20:44
  Cám ơn bạn đã góp ý . Lỗi đã sửa. BBT
   
 • TÌNH KHÚC NGÔ THỤY MIÊN
  NGUYEN VAN TAM 20.10.2020 19:40
  Cô Khánh Ly như thoát xác ra khỏi vũ trụ TCS!
   
 • PHẠM MẠNH CƯƠNG 18
  NGUYEN VAN TAM 19.10.2020 21:40
  2 bài cuối: "Mùa Thi", "Tìm Đâu" bị lỗi, BBT kiểm tra lại. Thanks,
   
 • PHẠM MẠNH CƯƠNG 19
  NGUYEN VAN TAM 19.10.2020 21:14
  Ad xem giúp bài 19 Quỳnh Giao - Chung khúc Việt Nam không tải được. Cám ơn trước!

Đăng Nhập/Xuất