A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Review

Adeste fideles,
laeti triumphantes,
Venite, venite in Bethlehem!
Natum videte,
Regem angelorum
Venite adoremus,
Venite adoremus,
Venite adoremus
Dominum.

Cantet nunc Io!
chorus angelorum;
Cantet nunc aula caelestium
Gloria, gloria,
in excelsis Deo
Venite adoremus,
Venite adoremus,
Venite adoremus
Dominum.
« 08.Lullaby - The Cure YESTERDAY CHRISTMAS Bài hát 10.What Child Is This (Green Sleeves) - Traditional »

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất