A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Review

We wish you a Merry Christmas; 
We wish you a Merry Christmas; 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 
Good tidings we bring to you and your kin; 
Good tidings for Christmas and a Happy New Year. 

Oh, bring us a figgy pudding; 
Oh, bring us a figgy pudding; 
Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer
We won't go until we get some; 
We won't go until we get some; 
We won't go until we get some, so bring some out here

We wish you a Merry Christmas; 
We wish you a Merry Christmas; 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
« 10.What Child Is This (Green Sleeves) - Traditional YESTERDAY CHRISTMAS Bài hát 12.Ave Maria - F.Schubert »

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất