A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Review

Ave Maria
Maiden mild!
Oh, listen to a maiden’s prayer
For thou canst hear amid the wild
’this thou, ’this thou canst save amid despair
We slumber safely till the morrow
Though we’ve by man outcast reviled
Oh, maiden, see a maiden’s sorrow
Oh, mother, hear a suppliant child!
Ave Maria
Ave Maria, gratia plena
Maria, gratia plena
Maria, gratia plena
Ave, ave dominus
Dominus tecum
The murky cavern’s air so heavy
Shall breathe of balm if thou hast smiled
Oh, maiden, hear a maiden pleadin’
Oh, mother, hear a suppliant child
Ave Maria
Ave Maria
« 11.We Wish You A Merry Christmas - Traditional YESTERDAY CHRISTMAS Bài hát 13.The First Noel - Traditional »

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất