Cám ơn anh Cao Tiến Dũng đã sưu tầm và gửi tape này về AmNhac.fm.

Bình luận


Nhạc Ngoại Quốc Lời Việt Tape Chronology PHẠM MẠNH CƯƠNG 9 - HƯƠNG XA » PHẠM MẠNH CƯƠNG 9 - HƯƠNG XA

Đăng Nhập/Xuất