Data

Nhà sản xuất Thúy Nga
Thẻ Phạm Duy

Duy Cường hòa âm:
- Chuyện Tình Buồn/Nghìn Năm Vẫn Chưa Quên
- Nghìn Trùng Xa Cách
- Ngày Đó Chúng Mình
- Con Đường Tình Ta Đi / Trả Lại Em Yêu
- Tiễn Em

Bình luận


PHẠM DUY 2 - KỶ NIỆM « PHẠM DUY 2 - KỶ NIỆM Phạm Duy CD Chronology Trường Ca Con Đường Cái Quan - Hợp Ca » Trường Ca Con Đường Cái Quan - Hợp Ca

Đăng Nhập/Xuất