Data

Nhà sản xuất Nhạc Việt Collections
Thẻ Phạm Đình Chương Hoài Bắc

Arrangement: Thanh Tùng
Mixed: Đồng Sơn
Photo: Quốc Huy
Graphic Designed: Mike Nguyen
Make up: Ho Khanh

Bình luận


TÌNH KHÚC PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG - ĐỢI CHỜ « TÌNH KHÚC PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG - ĐỢI CHỜ Phạm Đình Chương CD Chronology

Đăng Nhập/Xuất