Data

Nhà sản xuất Phạm Manh Cương - Tú Quỳnh
Thẻ Phạm Mạnh Cương


Bình luận


PHẠM MẠNH CƯƠNG 5 - GIỌT MƯA TRÊN LÁ « PHẠM MẠNH CƯƠNG 5 - GIỌT MƯA TRÊN LÁ Phạm Mạnh Cương Tape Chronology PHẠM MẠNH CƯƠNG 7 - HÁT CHO TÌNH YÊU » PHẠM MẠNH CƯƠNG 7 - HÁT CHO TÌNH YÊU

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất