Data

Thẻ Quỳnh Giao

Băng Nhạc Quỳnh Giao Hát Cho Kỷ Niệm 01 được Quỳnh Giao thực hiện năm 1983 tại hải ngoại.

Đây là công trình âm nhạc đầu tiên của cô kể từ sau khi di tản sang Hoa Kỳ năm 1975.

Mặt A 

1.Kỷ Niệm (Phạm Duy)
2.Trờ Về Bến Mơ (Ngọc Bích)
3.Giấc Mơ Hồi Hương (Vũ Thành)
4.Ngọc Lan (Dương Thiệu Tước)
5.Tiếng Thời Gian (Lâm Tuyền & Dạ Chung)
6.Bạn Lòng (Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương)

Mặt B

1. Mắt Biếc (Cung Tiến)
2. Đêm Màu Hồng (Phạm Đình Chương, thơ Thanh Tâm Tuyền)
3. Mưa Trên Phím Ngà (Văn Phụng & Thanh Nam)
4. Dạ Khúc (Nguyễn Mỹ Ca)
5. Dạ Lai Hương (Phạm Duy)
6. Tình Sầu (Trịnh Công Sơn)
7. Tình Hoa (Quỳnh Giao)

Bình luận


Quỳnh Giao Cassette Chronology HÁT CHO KỶ NIỆM 2 » HÁT CHO KỶ NIỆM 2

Đăng Nhập/Xuất