Data

Thẻ Quốc Bảo


01 Ngày tinh khôi (Balbadiou, Hervé, Hélène)
02 Nơi chân mây cuối trời (Hervé)
03 Chờ nhé em, tôi về (Hélène & Hervé)
04 Làn da của mưa (Balbadiou)
05 Như (Balbadiou)
06 Niềm đau chìm xuống (Hélène)
07 Sóng (Hervé)
08 Tằm (Hara Kei)
09 Hình như chúng ta (Ái Thiếp)
10 Hàng ngàn cánh chim (Hara Kei & Ái Thiếp)
11 Có khi đang vui (Hélène)
12 Mùa em (Hervé)
13 Tình là chi (Hervé & Hara Kei)
14 Thời khắc dài (Ái Thiếp)
15 Lạnh (Bạch Nương)
16 Aria của nàng (Baldabiou & Hélène)
17 Lụa (Hélène)
18 Bài ngợi ca tình yêu (Hervé & Bạch Nương)
19 Bình yên (Hợp ca)

Cám ơn nhạc sĩ Quốc Bảo đã cho phép đăng collection này lên amnhac.fm!

Bình luận


Đăng Nhập/Xuất