Data

Thẻ


Bình luận


SHOTGUNS 33 « SHOTGUNS 33 Shotguns Tape Chronology SHOTGUNS 35 » SHOTGUNS 35

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất