Data

Thẻ Shotguns


Bình luận


SHOTGUNS 28 - KỶ NIỆM SẦU « SHOTGUNS 28 - KỶ NIỆM SẦU Shotguns Tape Chronology SHOTGUNS - BĂNG VÀNG 1972 » SHOTGUNS - BĂNG VÀNG 1972

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất