A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Buồn ơi ta xin chào mi 
Khi người yêu ta đã bỏ ta đi 
Buồn ơi ta xin chào mi 
Khi tình yêu chấp cánh bay đi 

Buồn ơi ta đang lẻ loi 
Buồn hỡi ta đang đơn côi 
Buồn ơi hãy đến với ta 
Để quên chuyện tình xót xa 

Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình 
Thì trên đường đời ta có mi buồn ơi! ... 

Buồn ơi thế nhân là thế 
Sao người yêu vẫn mãi say mê 
Buồn ơi yêu đương là thế 
Sao tình ta mãi mãi đam mê

Người yêu cho ta niềm đau 
Buồn hỡi cho ta quên mau 
Buồn ơi hãy đến với ta 
Để quên chuyện tình xót xa...

SĨ PHÚ THỜI TIẾNG HÁT LÊN NGÔI 4 Bài hát Cô lái đò - Nguyễn Đình Phúc & Nguyễn Bính »

Đăng Nhập/Xuất