A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Xuân đã đem mong nhớ trở về
Lòng cô gái ở bến sông kia
Cô hồi tưởng lại ba xuân trước
Trên bến cùng ai đã nặng thề
Nhưng rồi người khách tình quân ấy
Đi biệt không về với núi sông
Đã mấy lần sông trôi, trôi mãi
Mấy lần cô lái mỏi mòn trông.

Xuân này đến nữa đã ba xuân,
Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi
Cô đành lỗi ước với tình quân.

Bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông,
Cô lái đò kia đi lấy chồng.
Vắng bóng cô em từ dạo ấy,
Để buồn cho những khách sang sông


« Buồn ơi ta chào mi - Nguyễn Ánh 9 SĨ PHÚ THỜI TIẾNG HÁT LÊN NGÔI 4 Bài hát Đàn chim Việt - Văn Cao »

Đăng Nhập/Xuất