Data

Nhà sản xuất Bích Thu Vân
Thẻ Tuấn Ngọc

Hoà âm : Duy Cường


Bình luận


KIẾP LÃNG DU « KIẾP LÃNG DU Tuấn Ngọc CD Chronology DỐC MƠ » DỐC MƠ

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất