Data

Nhà sản xuất Mimosa
Thẻ Ngô Thụy Miên Vũ Thành An Tuấn Ngọc Khánh Hà


Bình luận


CHIỀU NAY KHÔNG CÓ EM « CHIỀU NAY KHÔNG CÓ EM Tuấn Ngọc CD Chronology ƠN EM » ƠN EM

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất