Data

Nhà sản xuất Diễm Xưa
Thẻ Tuấn Ngọc Thái Hiền

Hoà Âm Duy Cường

Bình luận


CHÀNG LÀ AI « CHÀNG LÀ AI Thái Hiền CD Chronology HUYỀN THOẠI » HUYỀN THOẠI

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất