A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Trở về - Châu Kỳ

Về đây, nhìn mây nước bơ vợ
Về đây, nhìn cây lá xác xợ
Về đây, mong tìm bóng chiều mơ,
mong tìm mái tranh chờ, mong tìm thấy người xưạ
Về đây, buồn trong cánh chim baỵ
Về đây, buồn nge gió heo mâỵ
Về đây, đâu còn phút sum vầy,
đâu còn thắm niềm say, lạnh lùng ngắm trời mâỵ

Nơi xưa, ôi giờ đây nát tan,
Đò vắng không người sang, thôn xóm trông điêu tàn.
Xa xa, nghe tiếng chim kêu đàn,
Nghe suối reo bên ngàn, dường như oán như than.
Chiều nay, buồn trong cánh chim baỵ
Chiều nay, buồn nghe gió heo mâỵ
Chiều nay, đâu còn phút sum vầy,
đâu còn thắm niềm say,
lạnh lùng ngắm trời mâỵ 

« Mộng lành - Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương TÂM VẤN & DẠ KHÚC Bài hát Tiếng dương cầm - Văn Phụng »

Đăng Nhập/Xuất